Co nowego w sprawie Pałacu Potockich?

Nadal nie została rozstrzygnięta kwestia odrzucenia przez Urząd Marszałkowski wniosków o dotacje na renowację parku i Pałacu Potockich. W korpusie głównym zdemontowane zostały prowizoryczne ścianki, przez co wiele pięknych sal pałacowych odzyskało pierwotny kształt. Zostały złożone wnioski o dotacje na renowację kolejnych rzeźb Redlera oraz części skrzydła wschodniego. Informował o tym burmistrz Jerzy Rębek na sesji Rady Miasta, która odbyła się 28 marca.

Sprawa dotacji na renowację parku w zabytkowym zespole pałacowo-parkowym została przekazana do Naczelnego Sądu Administracyjnego. Wyrok wydany przez Wojewódzki Sąd Administracyjny nie jest prawomocny. Burmistrz zwrócił uwagę, że uzasadnienie wyroku WSA z dnia 2 lutego zostało przekazane do Urzędu Miasta dopiero 6 marca, z prawie trzytygodniowym opóźnieniem w stosunku do terminów, jakie są zawarte w Kodeksie Postępowania Administracyjnego. - To przykład przewlekłości wynikającej nie z naszej winy. Proszę o cierpliwość. Mam nadzieję, że sprawa zostanie wyjaśniona – mówił burmistrz Jerzy Rębek. Włodarz miasta poinformował, że Urząd Marszałkowski odrzucił również wniosek o dotacje na renowację Pałacu Potockich. Miasto w związku z tym złożyło skargę, która zostanie rozpatrzona najpóźniej do 24 kwietnia – jak zapewnił Urząd Marszałkowski. - W tym przypadku również musimy uzbroić się w cierpliwość i poczekać na rozstrzygnięcie – dodał burmistrz.

Poinformował, że równolegle prowadzone są działania związane z uzyskaniem statusu Pomnika Historii dla Pałacu Potockich. – Cała dokumentacja oraz potrzebne materiały zostały przekazane do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Sprawa toczy się wolno, ale niestety nie jesteśmy w stanie pospieszać Komisji Narodowego Instytutu Dziedzictwa.

- Pieniądze z dotacji są niezbędne do tego, aby ruszyć z poważnymi inwestycjami w pałacu. Jednocześnie prowadzone są małe remonty porządkowe wewnątrz obiektu. W korpusie głównym zdemontowano - bez naruszania substancji zabytku - prowizoryczne, zbudowane dla potrzeb sądu ścianki działowe. Szereg pomieszczeń pałacowych odzyskało swój pierwotny kształt. Miasto wystąpiło również z wnioskiem o dotacje na renowację rzeźb, bramy wjazdowej na dziedziniec główny (tzw. Żelaznej Bramy) oraz o odnowienie południowego pawilonu wschodniego skrzydła pałacu.