Radzyńska Odznaka Turystyczna

Od początku lipca osoby odwiedzające miasto mają możliwość zdobycia Radzyńskiej Odznaki Turystycznej. Wystarczy przejść Miejski Szlak Turystyczny opisany w przewodniku Roberta Mazurka pt. „Spacerkiem po Radzyniu Podlaskim” i uzyskać potwierdzenie zwiedzania trzech obiektów – pałacu Potockich, oranżerii i kościoła Świętej Trójcy.

Odznakę ustanowiło Radzyńskie Stowarzyszenie „Podróżnik”. Jej celem jest popularyzacja wiedzy o Radzyniu Podlaskim i jego walorach turystyczno-krajoznawczych. Odznaka jest jednostopniowa i mogą zdobywać ją turyści w dowolnym wieku. Potwierdzeniem zwiedzenia każdego z obiektów jest odcisk specjalnie przygotowanych pieczęci, dostępnych w Punkcie Informacji Turystyczno-Kulturowej (ul. Jana Pawła II 2). Zwiedzanie miasta można rozpocząć w dowolnym miejscu i kontynuować w dowolnym kierunku i czasie. Odznaka może być zdobywana podczas wycieczki indywidualnej bądź imprez zorganizowanych.

Odznaka przyznawana jest na podstawie przedstawionej do weryfikacji „Książeczki Radzyńskiej Odznaki Turystycznej”, którą można nabyć w Punkcie Informacji Turystyczno-Kulturowej. Więcej szczegółów dotyczących odznaki dostępnych jest na www.kochamradzyn.pl

Red.