Pałac Potockich zrewitalizuje firma Lubren z Lublina

Rewitalizację korpusu głównego Pałacu Potockich oraz dziedzińca honorowego wykona firma Lubren Sp z o.o. z Lublina, która przedstawiła najkorzystniejszą ofertę w I części przetargu na realizację zadania „Poprawa infrastruktury zespołu pałacowo-parkowego i obszaru miejskiego w Radzyniu Podlaskim”.

Na przetarg w tej części przedsięwzięcia wpłynęły cztery oferty. Jedna z nich została odrzucona z powodu braku możliwości jej otwarcia (Wykonawca złożył plik w niewłaściwym formacie). Pozostałe trzy opiewały na kwoty od 18 939 883,55 zł do 23 177 385,31 zł. Najtańszą ofertę przedstawiła firma Lubren z Lublina i to przedsiębiorstwo wygrało przetarg.
Inwestycja obejmie remont, przebudowę wnętrz korpusu głównego pałacu i przystosowanie go do pełnienia nowych funkcji oraz przebudowę dziedzińca pałacu od strony południowej. Na tę część zadania została przeznaczona kwota 23 452 893,23 zł. Zwycięska oferta jest więc o ponad 4 mln niższa od przewidywanej.