Rewitalizacja Pałacu Potockich przebiega zgodnie z harmonogramem

- Prace związane z rewitalizacją centrum miasta, w tym Pałacu Potockich, przebiegają płynnie, zgodnie z harmonogramem – informował na sesji Rady Miasta burmistrz Jerzy Rębek. - Nad pracami prowadzonymi na terenie kompleksu pałacowo-parkowego czuwa fachowa kadra inspektorów, kierowników budowy, ale i fachowców z innych dziedzin; jest stała opieka archeologiczna i wszelkie elementy prowadzenia prac odkrywek są uzgadniane z archeologiem i Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków. Nie ma obaw, by cokolwiek zostało zlekceważone.

Nadzór inwestorski i archeologiczny sprawuje firma ZDI z Zamościa, która wygrała przetarg, nad inwestycją czuwa archeolog, który jest tam niemal codziennie, a firma Lubren to firma profesjonalna, mającą olbrzymie doświadczenie w tego typu pracach. W związku z tym, że w trakcie prowadzonych  prac na dziedzińcu (związanych z instalacjami wodną, kanalizacyjną, co, gazową), odkryte zostały fragmenty murów, cały dziedziniec zostanie przeskanowany georadarem. W ten sposób mury zostaną zinwentaryzowane (co posłuży do ukazania historycznego rysu pierwotnych obiektów, które były tu zlokalizowane przed wiekami) i zabezpieczone, m.in. przed ich zniszczeniem przy kładzeniu infrastruktury podziemnej. Zostanie wykonana archeologiczna dokumentacja dziedzińca i otoczenia pałacu, która posłuży dla opracowania historycznego rysu obiektów, jakie były tu zlokalizowane.
- Stała troska i pełna kontrola nad pracami, które są prowadzone na tym obiekcie, wynika z faktu, że mamy do czynienia z obiektem wyjątkowym, fascynującym – podsumował burmistrz Radzynia.