Rewitalizacja Pałacu Potockich przebiega zgodnie z harmonogramem cz.2

Aktualnie wewnątrz zabytku trwa zakładanie instalacji: sanitarnej, wodociągowej, wentylacyjnej i co, na parterze są kładzione tynki, rozpoczęło się przygotowanie ścian na 1. piętrze do położenia tynków. Jeśli chodzi o dziedziniec, to po ustaleniach z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków kończone jest kładzenie sieci instalacji podziemnych. Równocześnie prowadzone są badania archeologiczne.

Jeśli pogoda pozwoli, wkrótce rozpocznie się utwardzanie dziedzińca - w pierwszym etap tłuczniem, docelowo będzie to granit.
Prowadzone są również prace na ryzalicie środkowym korpusu głównego od strony dziedzińca oraz na wjeździe z Grobli Paradnej na dziedziniec - przed tzw. Żelazną Bramą. Wjazd będzie utwardzony tłuczniem.