Wniosek o dofinansowanie renowacji kolejnych rzeźb Redlera

Od połowy października możemy podziwiać odrestaurowane rzeźby Jana Chryzostoma Redlera na zachodniej bramie Pałacu Potockich. Jest nadzieja, że proces restauracji najcenniejszego elementu naszej "perły rokoka" będzie kontynuowany w przyszłym roku. Miasto 30 października skierowało do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego wniosek o udzielenie dotacji na dofinansowanie prac konserwatorskich.

Na kolejny etap restauracji zaplanowano rzeźby zdobiące skrzydło wschodnie, w tym bramę od strony dziedzińca oraz ryzalit środkowy (nad wejściem do sali konferencyjnej).

Na bramie wschodniej będą odrestaurowane dwie grupy Herkulesa ( Herkules walczący z Lwem Nemejskim oraz Herkules walczący z Bykiem Kreteńskim), nad ryzalitem środkowym skrzydła wschodniego – szczególnie zniszczona kompozycja z motywem skaczącego konia i puttami.

Konserwacja obejmie m.in. oczyszczenie rzeźb, dezynfekcję, usunięcie zapraw, klejenie i przytwierdzanie elementów, uzupełnianie ubytków, opracowanie dokumentacji konserwatorskiej.

Przewidywany ogólny koszt zadania brutto to 431 567, 07 zł, wnioskowane dofinansowanie to 260 tys. zł.

opr. Anna Wasak