Koncepcja zagospodarowania korpusu głównego Pałacu Potockich

Zespół naukowców z Politechniki Lubelskiej pod kierunkiem prof. Jana Wrany opracowuje projekt zagospodarowania korpusu głównego Pałacu Potockich.

Praca jest realizowana na podstawie umowy między Miastem Radzyń Podlaski reprezentowanym przez burmistrza Jerzego Rębka a rektorem PL prof. Piotrem Kacejko. Wcześniej "Szkic koncepcji adaptacji Pałacu Potockich w Radzyniu na potrzeby kulturalne i społeczne" opracował dr Michał Kapczyński z Wydziału Architektury wnętrz Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie.

Zgodnie z życzeniem konserwatora najbardziej reprezentacyjna część pałacu – a więc hol wejściowy w ryzalicie środkowym wraz z klatką schodową, salą balową i przylegającymi gabinetami ma być odrestaurowana w stylu barokowym. Znajdzie się tam miejsce dla wystaw i ważnych spotkań.

Na parterze – w sali koncertowej i pomieszczeniach przyległych będzie działała kawiarnia z wyjściem na stronę północną – a więc na park. Przypomnieć należy, że Miasto składa wniosek o środki na rewitalizację parku – powstanie tam salon ogrodowy w stylu barokowym.

Jeśli chodzi o pomieszczenia kawiarni, znajdzie się tam sala dla gości oraz sala koncertowa z fortepianem, gdzie będą się mogły odbywać koncerty, ale również prelekcje, odczyty itp., przygotowane zostaną także: zaplecze gastronomiczne, szatnie, toalety.

Jeśli chodzi o część zachodnią korpusu głównego, będzie ona przeznaczona przede wszystkim dla multimediów. Planowane jest powstanie studia nagrań dźwiękowych i filmowych, galerii fotograficznej, archiwum dla działalności fotograficznej i filmowej. Tu umieszczone zostanie również sala projektowa na kilkadziesiąt miejsc. W patio latem będą się odbywały koncerty dla grupy 50-100 osób oraz wystawy plenerowe. Ponadto będzie się tam znajdować – oprócz istniejącej Izby Pamięci Karola Lipińskiego - także Informacja Turystyczna, kiosk z pamiątkami.

W części wschodniej na piętrze szereg pomieszczeń zostanie przeznaczonych na różne formy aktywności młodzieży: będzie się tam mieściła modelarnia, sala dla szachistów, komputerowa, plastyczna. Parter zagospodarowany zostanie dla seniorów.

Komunikację między kondygnacjami ułatwi winda bezszybowa, na którą zgodził się konserwator zabytków.

Już obecnie trwają przygotowania iluminacji pałacu.

- Przygotowany projekt wziął pod uwagę, że rewaloryzowany obiekt musi spełniać 4 funkcje: kulturalną, społeczną, gospodarczą oraz termomodernizacyjną, stąd w planach jest wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, zainstalowanie wentylacji, wymiana systemu c.o., instalacji elektrycznej - podkreśla burmistrz Jerzy Rębek. - Przygotowane plany dotyczą korpusu głównego pałacu i są jak najbardziej realne – pod warunkiem, że dostaniemy dotację – dodaje włodarz Radzynia. Oczywiście warunkiem jest posiadanie wkładu własnego. Dla 10-milionowej dotacji będzie to 2-3 mln zł, a im większy wkład własny, tym wyższa punktacja. - Projekt jest logiczny, spójny, powinien zyskać uznanie, jednocześnie trzeba pamiętać, że to ostatnia szansa na pozyskanie środków europejskich. Dla pozyskania tych pieniędzy będzie miało sens nawet zaciągnięcie kredytu – wyjaśnia burmistrz. Pieniądze mogą też pochodzić ze środków własnych, np. ze sprzedaży majątku, gdyż są elementy, które nie są nam potrzebne, np. tereny poprzemysłowe na ul. Parkowej, którymi są zainteresowani inwestorzy.

30 października upływa termin składania wniosków o dotacje z Regionalnego Programu Operacyjnego. Podczas spotkania marszałka Województwa Lubelskiego z burmistrzami 15 miast powiatowych, Sławomir Sosnowski zadeklarował, że każde z nich będzie się mogło ubiegać o środki w wysokości 10 mln zł. - Chcemy się skutecznie przygotować do procesu wnioskowania o pieniądze, przed nami stoją ogromne wyzwania – mówi burmistrz Jerzy Rębek.

Koncepcja zagospodarowania powinna zostać zrealizowana w ciągu dwóch lat. W tym czasie będą trwały działania bardzo intensywne, związane ze składaniem wniosków, po czym Marszałek będzie miał czas na wyłonienie beneficjentów i udzielenie wsparcia. Ponad rok będzie trwała realizacja projektów.

W tworzenie projektu i pozyskiwanie wniosków zaangażowane są 4 specjalistyczne zespoły naukowców i ekspertów: z Wydziału Budownictwa i Architektury a także z Wydziału Konserwacji Zabytków Politechniki Lubelskiej oraz z Akademii Sztuk Pięknych, wreszcie - z dziedziny pozyskiwania środków.