Powstaje projekt zagospodarowania Pałacu Potockich

Jak już informowaliśmy, 16 czerwca została podpisana umowa między Burmistrzem Miasta Radzyń Podlaski Jerzym Rębkiem a rektorem Politechniki Lubelskiej prof. Piotrem Kacejko na wykonanie projektu budowlanego wraz z koncepcją zagospodarowania korpusu głównego Pałacu Potockich. Obecnie trwają intensywne prace nad projektem, jego wykonawcy są częstymi gośćmi w naszym mieście. Termin ukończenia prac upływa 30 września br.

Zadanie zostało powierzone profesorowi Politechniki Lubelskiej dr. hab. inż. arch. Janowi Wranie - i jego zespołowi. Prof. Wrana kieruje zespołem przygotowującym m.in. projekty przebudowy i modernizacji ryzalitów budynku nr 5 na Zamku Królewskim na Wawelu w Krakowie oraz studiów rewaloryzacji i modernizacji zespołów zamkowych: „Czocha” woj. Dolnośląskie, a także w Dobczycach woj. Małopolskie. Realizował projekty nie tylko w naszym kraju, ale także w Libii, Kuwejcie, Rosji i Niemczech.

Wcześniej "Szkic koncepcji adaptacji Pałacu Potockich w Radzyniu na potrzeby kulturalne i społeczne" opracował dr Michał Kapczyński z Wydziału Architektury wnętrz Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie.

Po licznych konsultacjach w projekcie zagospodarowania pałacu – a konkretnie korpusu głównego - znalazły się strefy na: kawiarnię z salą konferencyjną, muzeum (aktualna propozycja: Centrum Kultury Regionu Polski Wschodniej), dla seniorów, młodzieży, część przeznaczona została dla multimediów, w tym fotografii i filmu.

Po opracowaniu koncepcji zagospodarowania do pałacu wejdą branżyści, którzy zajmą się przygotowaniem projektu instalacji wewnętrznych (woda, c.o., elektryczność itd.).

- Mam nadzieję, że podjęte działania i opracowanie koncepcji zagospodarowania Pałacu przez wybitne autorytety naukowe, mające na koncie również wspaniałe realizacje, pozwolą na uzyskanie dotacji na Pałac Potockich w ramach Projektu Rewitalizacji Miasta Radzyń Podlaski, który miasto opracowało – komentuje burmistrz Jerzy Rębek.