Kolejny etap renowacji rzeźb Redlera

Rozpoczęły się prace konserwatorskie tzw. Żelaznej Bramy – otwierającej dziedziniec pałacu od strony południowej. W zakres prac wchodzi konserwacja kamiennych kompozycji rzeźbiarskich oraz elementów metalowych. Wartość to 36 450 zł (rzeźby) i 38 640 zł (brama). Połowa tych kwot pochodzi z dotacji Lubelskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Prace prowadzi firma Zofia Kamińska Konserwator Dzieł Sztuki.

Przypomnijmy, że jest to trzeci etap i trzeci rok konserwacji unikatowych w skali europejskiej rzeźb zdobiących Pałac Potockich.

Latem 2015 roku przeprowadzono renowację rzeźb Redlera zdobiących zachodnią, reprezentacyjną wieżę bramną Pałacu Potockich – zarówno od strony miasta (zachodniej) – z posągami Architektury Cywilnej i Architektury Wojskowej, jak i od strony dziedzińca – z posągami Heraklesa walczącego z Cerberem i Hydrą.

Rok później – w 2016 prowadzona była renowacja na skrzydle wschodnim. Rzeźby z tej części pałacu były szczególnie zniszczone i wymagały szybkiej interwencji. Rzeźba znad ryzalitu (wejście do sali konferencyjnej), przedstawiająca konia skaczącego przez przeszkodę, putta obok czy panoplia znad wschodniej bramy miały tak duże ubytki, że trzeba było podjąć nie tylko prace konserwatorskie, ale także rekonstrukcyjne. Odnowione zostały też putta z zachodniego skrzydła i znad patio.

Po latach większość rzeźb możemy oglądać w pełnej krasie - w stanie zbliżonym do tego, w jakim wyszły z pracowni mistrza Jana Chryzostoma Redlera.