Naczelny Sąd Administracyjny uznał racje Miasta Radzyń w sprawie dotacji na park

Naczelny Sąd Administracyjny 17 maja uchylił w całości wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie w sprawie odrzucenia przez Urząd Marszałkowski wniosku o dotacje na renowację parku. NSA odstąpił od rozstrzygnięcia tej sprawy, ponieważ konkurs został już wcześniej - 21 lutego przez Urząd Marszałkowski unieważniony w całości bez podania przyczyn do publicznej wiadomości.

- Będziemy się nadal ubiegać o dotacje na renowację parku. Przystąpimy do ponownego opracowania wniosku – zapowiada burmistrz Jerzy Rębek.

Przypomnijmy, że Zarząd Województwa Lubelskiego uchwałą z dn. 21 lutego br. anulował konkurs, w którym Miasto Radzyń Podlaski składało wniosek o dotację i w którym nasz wniosek został ze względów formalnych odrzucony. Tym samym unieważniona została lista także projektów wcześniej zatwierdzonych do dofinansowania. W lipcu będzie można zgłaszać wnioski od nowa.

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego Burmistrz Radzynia uważa za ważny. - NSA potwierdził celowość, słuszność i profesjonalizm naszych działań, uznając nasz wniosek za skonstruowany poprawnie. Jest to o tyle istotne, że Zarząd Województwa Lubelskiego nie podał powodu anulowania konkursu.

Włodarz miasta przypomniał, że sprawa odrzucenia przez Urząd Marszałkowski wniosku o dofinansowanie na renowację pałacu jest w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Lublinie. - Mam nadzieję, że jeszcze w maju kwestia zostanie rozstrzygnięta – dodaje Jerzy Rębek.