Urodzeni w Radzyniu

IGNACY POTOCKI ( ur. w 1750, zm. 1809 r. w Wiedniu) - marszałek wielki litewski, polski polityk i działacz patriotyczny, publicysta i pisarz z wielkim dorobkiem, reformator edukacji, członek Komisji Edukacji Narodowej, założyciel Towarzystwa Ksiąg Elementarnych, współtwórca Konstytucji 3 maja (więcej w rozdziale o synach Eustachego i Marianny Potockich).

EUSTACHY ERAZM SANGUSZKO (ur. 1768, zm. w 1844 w Sławucie na Wołyniu), syn Cecylii Urszuli Potockiej i Janusza Hieronima Sanguszki; książę, wojewodzic wołyński, poseł na Sejm Czteroletni, generał polski, pamiętnikarz i poeta. Walczył w trakcie wojny polsko-rosyjskiej w 1792, insurekcji kościuszkowskiej i w wojskach Napoleona Bonaparte. Kawaler Virtuti Militari, ocalił życie ks. Józefa Poniatowskiego i Tadeusza Kościuszki. Autor pamiętnika "Wykaz doświadczeń przez ojca dla dzieci w roku 1815 spisany"

KAROL JÓZEF LIPIŃSKI (ur. 1790 r., zm. w 1861 w Urłowie) - syn nadwornego kapelmistrza Feliksa Lipińskiego; skrzypek, kompozytor i pedagog, najwybitniejszy wirtuoz skrzypiec i kompozytor epoki przedchopinowskiej, „rywal” Nicolo Paganiniego, koncertmistrz Orkiestry Teatru Niemieckiego we Lwowie, orkiestry Gewandhaus oraz kapeli króla saskiego w Dreźnie. W Radzyniu znajduje się Państwowa Szkoła Muzyczna I st. im. Karola Lipińskiego, Izba Pamięci Karola Lipińskiego i popiersie wirtuoza, Radzyńskie Towarzystwo Muzyczne im. Karola Lipińskiego organizuje wspaniałe imprezy muzyczne – cykle koncertów Dni Karola Lpińskiego (więcej w oddzielnym rozdziale poświęconym K. Lipińskiemu).

JAN KALIŃSKI (ur. w 1799 r., zm. w 1866 w Wiatce) – biskup nominat diecezji chełmsko-bełzkiej obrządku bizantyjskiego. Ze względu na sprzeciw władz rosyjskich nigdy nie został konsekrowany. Zarzucano mu stosowanie języka polskiego w nauczaniu kleryków seminarium duchownego, niezgodę wobec prób podporządkowania diecezji chełmsko-bełzkiej Rosyjskiej Cerkwi Prawosławnej, popieranie Powstania Styczniowego. 23 września 1866 został aresztowany. Przed wywozem na zesłanie władze rosyjskie proponowały mu wolność, powrót na urząd i wysoką pensję pod warunkiem m.in. wycofania języka polskiego z seminarium i katechizacji. Biskup nominat nie przystał na to i został wywieziony do Wiatki, gdzie wkrótce zmarł.

JÓZEF BUCHBINDER (ur.1839, zm. 1909 w Warszawie) – wybitny, europejskiej klasy polski malarz i grafik pochodzenia żydowskiego, autor wielu obrazów religijnych zdobiących kościoły w Warszawie, na Lubelszczyźnie, Mazowszu i w Świętokrzyskiem. Jedenaście obrazów Józefa Buchbindera znajduje się w kościele Świętej Trójcy w Radzyniu (więcej w rozdziale o kościele pw. Świętej Trójcy) .

Bolesław Londyński (ps. M. Rościszewski, Bruno Las; ur. w 1855 r., zm. w1928 w Poznaniu) – polski tłumacz (przełożył m.in. "Cyrano de Bergeraca")oraz pisarz, autor bajek dla dzieci i podręczników dobrego wychowania.

ZENON PRZESMYCKI "Miriam" (ur. w 1861, zm. w 1944 w Warszawie) – z wykształcenia prawnik (studiował w Warszawie, Paryżu, Wiedniu), poeta i tłumacz, przedstawiciel parnasizmu („sztuka dla sztuki”), krytyk literacki i artystyczny okresu Młodej Polski; odkrywca i wydawca twórczości Norwida. W 1901 r. założył i własnym kosztem do 1907 r. wydawał czasopismo poświęcone literaturze i sztuce „Chimera”. W 1919 był ministrem kultury, w 1933 został członkiem Polskiej Akademii Literatury.

Stanisław Małkowski (ur. w 1889, zm. w 1962 w Warszawie) – polski geolog, profesor Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie w latach 1934-1939. Zajmował się badaniami na szerokim obszarze ziem polskich. Ogłosił około 150 prac naukowych z różnych dziedzin geologii. Był pionierem ochrony zabytków przyrody nieożywionej w Polsce, członkiem Polskiego Towarzystwa Geologicznego i Państwowej Rady Ochrony Przyrody, założycielem Towarzystwa Muzeum Ziemi, w latach 1948–1950 pełnił funkcję pierwszego dyrektora Muzeum Ziemi w Warszawie. W latach 1957–1962 prezes Polskiego Towarzystwa Miłośników Nauk o Ziemi.

Bolesław Londyński (pisał także pod ps. M. Rościszewski, Bruno Las; ur. 5 stycznia 1855 w Radzyniu Podlaskim, zm. 30 września 1928 w Poznaniu) – polski tłumacz (przełożył m.in. "Cyrano de Bergeraca") i pisarz, autor wielu podręczników dobrego wychowania i bajek dla dzieci.

Ks. prof. STANISŁAW KAMIŃSKI (ur. w 1919 r., zm. 1986 r. we Fryburgu Bryzgowijskim) filozof, teoretyk i historyk nauki, współtwórca lubelskiej szkoły filozoficznej; profesor, dziekan Wydziału Filozoficznego KUL, redaktor naczelny Encyklopedii Katolickiej, członek prezydium Komitetu Filozoficznego PAN.

TADEUSZ PREJZNER pseud. Adam Sokulski (ur. 1925 r. , zm. 2010 w Warszawie) – kompozytor, pianista i aranżer, również pedagog i publicysta; tworzył muzykę symfoniczną i kameralną; pisał utwory dla potrzeb teatru i filmu (głównie filmów animowanych i dokumentalnych); jest także kompozytorem wielu utworów instrumentalnych i piosenek dla wykonawców muzyki rozrywkowej (m.in. Ali-Babek, Kaliny Jędrusik, Igi Cembrzyńskiej, Andrzeja Dąbrowskiego, Fryderyki Elkany Urszuli Dudziak,Marii Koterbskiej, Andrzeja Rosiewicza i Ireny Santor).

WŁODZIMIERZ NAHORNY (ur. w 1941) – muzyk jazzowy, pianista, saksofonista, flecista, kompozytor (m.in. autor ballady „Jej Portret”) i aranżer, wykładowca Akademii Muzycznej w Gdańsku na kierunku Jazz i Muzyka Estradowa.

Abp ANDRZEJ DZIĘGA (ur. w 1952 )- metropolita szczecińsko-kamieński; doktor habilitowany nauk prawnych, profesor nadzwyczajny Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, dziekan Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL w latach 1999–2003, biskup diecezjalny sandomierski w latach 2002–2009, arcybiskup szczecińsko-kamieński od 2009.