Archiwum Państwowe przenosi się do Pałacu Potockich

Na mocy umowy z 6 września 2018 roku Miasto wydzierżawiło Archiwum Państwowemu powierzchnię w skrzydle wschodnim - część południową od wieży bramnej do pawilonu południowego włącznie. 17 października wydzierżawione pomieszczenia zostały przekazane  Archiwum.  

Czytaj więcej...

Decyzja w sprawie protestu o 10 mln na pałac

Do Urzędu Miasta 18 października br. wpłynęło pismo w odpowiedzi na protest Miasta wobec odrzucenia przez Urząd Marszałkowski wniosku o dofinansowanie kwotą 10 mln zł projektu rewitalizacji centrum Radzynia, w tym Pałacu Potockich. Termin rozpatrzenia wniosku to maksymalnie 30 dni, w związku z tym do 19 października powinna już zostać podjęta decyzja.

Czytaj więcej...

Bezpłatna aplikacja turystyczna Radzynia

21 lipca, podczas festynu miejskiego, zaprezentowana została aplikacja „Spacerem po Radzyniu Podlaskim”. Jest to audioprzewodnik na telefon, który umożliwia zwiedzanie miasta przy wykorzystaniu własnego smartfona i słuchawek. Co ważne, aplikacja jest bezpłatna.

Czytaj więcej...

Informacja turystyczna w Radzyniu

Powstaje system informacji turystycznej Radzynia. Radzyński Ośrodek Kultury we współpracy z Urzędem Miasta stworzył już aplikację na telefon, która oprowadzi po ciekawych miejscach naszego miasta, przygotowywane są tablice informacyjne.

Czytaj więcej...

Są pieniądze na rewitalizację parku!

Umowa na dofinansowanie rewitalizacji miejskiego parku w ramach projektu „Rewaloryzacja zabytkowego parku w zespole pałacowo-parkowym w Radzyniu Podlaskim” została podpisana 18 lipca w Urzędzie Marszałkowskim w Lublinie. W akcie przekazania dokumentu uczestniczyli Burmistrz Miasta Radzyń Podlaski i skarbnik Anna Woźniak oraz Marcin Czyżak – Dyrektor Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) UM. Burmistrz zapowiada, że wkrótce zostanie ogłoszony przetarg na realizację inwestycji.

Czytaj więcej...